Save up to 40% OFF on our top-of-the-line luggage collection.
shop

* Limited time only.

เกี่ยวกับเรา (About US)

บริษัท เอชคิว อินเตอร์เทรด จำกัด

จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินธุรกิจจัดหา จัดซื้อ และนำเข้าสินค้าพรีเมียม ตามความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร โดยมีฐานลูกค้าเป็นบริษัทและองค์กรชั้นนำของไทยมากมาย

การคลุกคลีอยู่กับสินค้าหลากหลายประเภท ต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนจำนวนไม่น้อยในหลายสาขาธุรกิจเป็นเวลากว่า 20 ปี จึงทำให้คุณกิติยามีประสบการณ์และมีความเข้าใจในสินค้าที่หลากหลาย และนั่นจึงทำให้คุณกิติยาต่อยอดธุรกิจของตนเอง ได้นำสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้าชั้นนำได้ โดยคุณกิติยารับหน้าที่เป็นตัวแทนรับสั่งผลิตสินค้าพรีเมียมให้กับบริษัทต่าง ๆ เพื่อนำมาจำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้า

วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์คุณค่าเพื่อไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวและการออกกำลังกายของคนไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจกระเป๋าและกระเป๋าเดินทาง

พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าและกระเป๋าเดินทางที่แตกต่างด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย มีความหลากหลาย จำหน่ายในราคายุติธรรม เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้านักท่องเที่ยวและนักเดินทาง

สินค้ายอดนิยม (Top Rated Products)

“สินค้ายอดนิยม” หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคะแนนสูงหรือคำวิจารณ์เชิงบวกจากลูกค้า โดยทั่วไปแล้วสินค้ารับการพิจารณาว่าดีที่สุดในหมวดหมู่ของตนโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คุณภาพ ความคุ้มค่า ฟีเจอร์ และความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า
has been added to your cart.
Checkout