วิธีตั้งรหัสกระเป๋าเดินทาง

1. หมุนรหัสมาที่รหัสเดิม (ถ้ายังไม่ได้ตั้งรหัสจะเป็น 0-0-0 )
2. กดปุ่ม Reset 1ครั้ง (ปุ่มกลมๆเล็กๆที่อยู่ข้างรหัส) จากนั้นหมุนตั้งรหัสที่ต้องการ
3. เมื่อได้รหัสที่ต้องการแล้ว ให้ผลักตัวปลดล็อคกระเป๋า 1 ครั้ง (ปุ่มที่มีรูกุญแจ) ปุ่ม Reset จะเด้งขึ้นกลับมาตำแหน่งเดิม รหัสจะเปลี่ยนเป็นรหัสใหม่ทันที

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest